Судалгаа ба хөгжүүлэлт

Бид Хятадын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, Хятадын Анагаах Ухааны Их Сургууль, Амьтны тэжээлийн нийгэмлэгтэй хамтран ажиллаж, бүх бүтээгдэхүүний судалгаа, боловсруулалт хийж байна.Манай тусгай туршилтаар дамжуулан сайн үр дүнд хүрч, бүтээгдэхүүнүүд зах зээлд борлуулагдах болно.

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
лаборатори
HPLC